Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Aby wykonywać działanośc leczniczą na rzecz pacjentów, ART DENT zbiera i przetwarza ich dane osobowe, zgodnie z art. 23 i 27 ustawy o ochronie danych osobowych, a także przestrzega zasad ochrony tych danych, m.in. zabezpieczając dane przed osobami niepowłanymi, prowadząc, aktualizacjąc i przestrzegając Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, szkoląc pracowników.

artdent