Przetwarzanie danych osobowych pacjentów

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) ART DENT informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest ART DENT z siedzibą w Rybniku, ul. Korfantego 4A
2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu świadczenia usług stomatologicznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. ART DENT posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

artdent